bekleyin
 • 2000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargonuz bizden
 • İade ve değişim kargo ücreti tarafımızdan karşılanmamakta olup müşteriye aittir.
 • 30 gün iade garantisi
 • 0850 666 02 40 müşteri hizmetlerine hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması


KAMER MAĞAZACILIK VE DANIŞMANLIK PAZARLAMA TİCARET LTD.ŞTİ olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemizde moonsports.com.tr adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

 • Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, şahıs şirketleri için vergi kimlik numarası olarak kullanılmakta olan TC kimlik numarası, vergi numarası.
 • Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.
 • Mağazalarımızda güvenlik kamera kayıtları
 • Çağrı merkezi noktasında ses kayıtları
 • Web sitemizde IP adresi, bağlanılan ülke bilgisi, web browser bilgisi

Mağazalarımız ortak alanlarında oluşabilecek olası olumsuzluklar ile güvenlik ihlallerini giderebilmek için kamera kayıtlarının tutulabilmesi,

 • Çeşitli kanallardan (online, mağaza satış vb.) müşterilerimize ayakkabı, çanta, giyim, aksesuar ürünlerinin satılabilmesi
 • Sipariş ve kargonun son durumu hakkında sms ve mail aracılığı ile bilgi iletilebilmesi,
 • Fatura düzenlenebilmesi, müşteriye iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi ve bu anlamda mevzuat tarafından belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesi
 • İtiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi
 • Bu hizmet kapsamında müşteriye sms veya e-posta ile bilgi verilebilmesi, iletişim kurulabilmesi
 • Müşterinin yararlanacağı kampanya ile ilgili 3. kişiyle işbirliği yapılması halinde kampanya faydalarının sağlanabilmesi
 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi
 • Tüketici hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
 • Kullanım/alışveriş alışkanlıklarının tespiti ve buna yönelik yeni imkân ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi
 • Müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi
 • Şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyaların müşterilerimize sağlayacağı faydayı da gözetebilecek şekilde hayata geçirilebilmesi, müşterilere bilgi verebilmek amacıyla iletişime geçilebilmesi
 • Müşterilerin segmente edilebilmesi ve her segmentteki müşteri grubu için ihtiyaçların belirlenip özel tekliflerin hazırlanabilmesi
 • Herhangi bir sebeple müşteri olma vasfını kaybeden eski müşterilerimizin segmente edilebilmesi
 • Kampanyadan yararlanmaya hak kazanan müşterilerin ödülden yararlanmasının sağlanabilmesi ile segmente edilmiş bazı müşterilere hediye gönderiminin gerçekleştirilebilmesi
 • Reklam, tanıtım, sosyal sorumluluk projeleri ile görüşme, röportaj, video ve fotoğraf çekimi, sponsorluk ve etkinliklerde bulunulabilmesi
 • Sosyal medya, çağrı merkezi gibi iletişim araçları vasıtasıyla üyelik/abonelik öncesi soruların yanıtlanması, şikayetlerin yanıtlanabilmesi ve müşteri veya müşteri adayı tarafından istenilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi
 • Müşterimizden gelen talep doğrultusunda kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme yapılabilmesi
 • Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, fiyat tarifesi ve diğer faydaların sunulması, strateji belirlenmesi ve ölçülmesi gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihlerinin analizinin yapılması ve bu amaçla iletişime geçilebilmesi
 • 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarının tutulması ve internet alışkanlıklarının çerezler aracılığıyla takip edilebilmesi

 • Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca.
 • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bankalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler, adli merciler, icra daireleri vb. kamu kurumlarına aktarılmaktadır.
 • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.
 • İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere.
 • Müşterilerimizin daha sağlıklı hizmet alabilmesi amacıyla ve şirketimizin hâlihazırda üçüncü şahıslar ile birlikte yürüttüğü kampanyalar ile önümüzdeki dönemde yürütebileceği tüm kampanyalar dâhilinde “ad soyad, yaşanılan şehir, doğum tarihi, e-mail adresi, telefon numarası” bilgileriniz, sözleşme ilişkisinde olduğumuz/olacağımız SMS ve mail gönderim hizmeti veren şirketler, danışmanlık şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
 • Danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, tasarım sektörü kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, yetkili bayi, şirketimizin iştirakleri, ana hissedarı, ana hissedarının iştirakleri ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, pay satışı kapsamında muhtemel alıcılar, sözleşme kapsamında tercüme hizmeti alınan firmalar, kargo gönderim şirketleri, müşterilerle iletişime geçebilmek için sosyal medya hizmeti veren firmalar vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.
 • Teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesine yönelik hizmet alınan üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde aktarılabilmektedir.

 • Elektronik sistemler üzerinden, online web sitemizde doldurduğunuz üyelik de dahil her türlü form, mağazalarımızda güvenlik kamerası, kargo şirketleri başta olmak üzere şirketimizin hizmet aldığı, hizmet verdiği, iş ortaklığı halinde olduğu üçüncü kişiler, çağrı merkezi, web sitemiz, şirketimizin sosyal medya hesapları, web sitesi çerezler, e-posta gibi elektronik ortamda veya fiziksel olarak tarafınızca kaydedilen/gönderilen bilgiler, anketler, yarışmalar kapsamında ve mahkemeler ile diğer kamu kurumları aracılığıyla topluyoruz.
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.
 • Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

GÜVENDE HİSSET

256 bit SSL ile güvenli alışveriş

KARGOYU DÜŞÜNME

2000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargonuz bizden

SORUN YOK

30 gün iade garantisi

YANINIZDAYIZ

0850 666 02 40 müşteri hizmetleri

GÜVENDE
HİSSET

256 bit SSL ile güvenli alışveriş

KARGOYU
DÜŞÜNME

2000 TL ve üzeri sepetlerde kargonuz bizden

KOLAYCA
İADE ET

30 gün iade garantisi

YANINIZ
DAYIZ

0850 666 02 40 müşteri hizmetleri

 
 

BİZİ TAKİP EDİN

 
 
©2024 MOONSPORTS Tüm haklar saklıdır.
iyzico ile Öde
iyzico ile Öde